Artă Ceramică
GRATIS

Artă Ceramică

  • 00:00:00

        Frumosul a fost considerat întotdeauna una din valorile esenţiale care trebuie cultivate în conştiinţa omului, alături de Bine şi Adevăr.
        Atelierul de ARTĂ CERAMICĂ ȋși propune dezvoltarea receptivităţii faţă de actul artistic; formarea şi dezvoltarea creativității și a gustului pentru frumos, înţelegerea esteticii în artă şi conştientizarea dimensiunii culturale de-a lungul timpului.
        Elevii Atelierului, au oprtunitatea dezvoltării prin creaţia artistică ce contribuie atât la progresul intelectual cât şi la formarea personală prin deschiderea individului către Lume şi valorile universale.
        Activitatea Cursului constă în realizarea de Sculpturi Ceramice atractive prin multitudinea funcționalitătii, utilizarea lutului brut și valorificarea acestuia în obiecte de Artă Ceramică. Pentru realizarea lucrărilor personale cu valenţe sculpturale, elevii trebuie să-și cultive atenţia, concentrarea, perseverenţa, stăpânirea de sine, gustul pentru frumos, logica în înțelegerea volumetriei și a principiilor spațiului tridimensional, dar şi determinarea în însuşirea tehnicilor de lucru și parcurgerea etapelor constructive.
      Puşi în situaţia concretă de a observa, a analiza, a reproduce diverse texturi și a realiza o lucrare aplicând tehnici mixte, elevilor li se oferă o multitudine de contexte de învăţate, cu valenţe formative deosebite, în plan psihomotor, dar mai ales în plan cognitiv şi psiho-emoţional.

DISCIPLINE STUDIATE ÎN CADRUL CURSULIUI

  • desen după natură statică,
  • desen artistic în spațiu,
  • proiectare design de obiect,
  • modelaj/sculptură lut,
  • ceramică decorativă,
  • pictură pe obiect ceramic.

        Atelierul de Artă Ceramică este organizat în sistem de alternare între lecții tematice cu tehnici la alegere, lecții de predare, de dezbatere și aprofundare a tematicii școlare.
        Diversitatea temelor propuse, le permite copiilor să realizeze obiecte inedite prin formă, decorație și culoare, multe dintre acestea participând la Concursuri și Expoziții. În abordarea acestei discipline, se utilizează strategii didactice prin care se încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare cu ajutorul limbajului vizual, dar și logica de construcție.
        Este important de subliniat caracterul ludic, prin care se încurajează creativitatea în găsirea de soluții practice şi spontaneitatea constructivă a elevilor.
Mediul educaţional permite o explorare activă cu interacţiuni variate şi cu resurse materiale interesante.
Cursul urmărește realizarea de secvenţe didactice în care elevii să-şi poată manifesta libertatea de alegere, atât în ceea ce priveşte instrumentarul specific, cât și subiectele realizate.
      Totodată se apeciază o abordare didactică flexibilă, cu posibilitate de adaptare la particularităţile de vârstă şi cele individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale profesorului.

OBIECTIVE: (sunt atinse diferențial în funcție de vârstă)

• Reprezentarea după natură a formelor şi structurilor în Basso-relief;
• Reprezentarea sugestivă a corpului omenesc în lucrări ceramice Ronde-Bosse;
• Realizarea de Compoziţii Plastice de toate tipurile: Statice, Dinamice, Decorative şi de tip Poliptic, prin care să se experimenteze potenţele artei vizuale;
• Realizarea de Studii în modelaj, valorificând o problemă de construcție;
• Conştientizarea termenului de mesaj vizual şi recunoaşterea lui în lucrări de artă;
• Înţelegerea formei ca rol principal în construcţia 3D,
• Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
• Realizarea de lucrări sculpturale nonfigurative cu efect cinetic;
• Dezvoltarea sensibilităţii artistice, a imaginaţiei şi gustului estetic;
• Conceperea de Motive Decorative și Forme Geometrice obţinute din citate vizuale;
• Dezvoltarea capacității de a interpreta, a deforma, a sintetiza şi a simplifica forma prin exerciţiul individual;
• Realizarea de Studii obiective după natură în ceramică, folosind pictura şi desenul ca adjuvante indispensabile pentru reproducerea veridică a formelor şi texturile naturale.

prof. coordonator Popa Maria

CONTACT

  • Adresa: Str. Saturn, nr. 23 A, Brasov
  • Telefon: 0368.505.571
  • E-mail: palatbv@yahoo.com

Newsletter

Afla mai multe

Search