Acasa   Comisii metodice

Comisii metodice

COMPONENŢA COMISIILOR  LA NIVELUL PALATULUI COPIILOR / AN ŞCOLAR 2017-2018

I. COMISII CU CARACTER PERMANENT

1. Comisii Metodice pe domenii de activitate:

a)     Comisia Vizual-Artistică

 • Responsabil prof. Teodorescu C.Camelia
 • Membru – prof. Mizgan Valentin
 • Membru – prof.Pepine Benone
 • Membru – prof.Pancea Ioan
 • Membru – prof.Popa Daniela
 • Membru – prof.Neuvirt Ioan
 • Membru – prof.Preda Silvia
 • Membru – prof.Varga Petrişor
 • Membru – prof.Santa Rozalia
 • Membru – prof.Coman Rozalia
 • Membru – prof.Anghel Paul

b)  Comisia Culturală

 • Responsabil – prof. Nedelcu Nicoleta
 • Membru – prof. Virva Mihaela
 • Membru – prof.Catană Daniela
 • Membru – prof.Davidescu Raluca
 • Membru – prof.Goşman Ioana
 • Membru – prof.Tatu Silvia
 • Membru – prof. Săcărea Alexandra

c)  Comisia Tehnic-Aplicativă

 • Responsabil –  prof.Grigorescu Simona
 • Membru – prof.Lăutar Mihaela Cristina
 • Membru – prof.Pop Vasile
 • Membru – prof.Stromescki Giulio
 • Membru – prof.Reit Marius
 • Membru – prof.Isăilă Daniel
 • Membru – prof.Tănase Carmen
 • Membru – prof.Ciubotaru Angelica

d)  Comisia Sportiv-Turistică

 • Responsabil – prof. Terciu Costel
 • Membru – prof. Cioacă Gheorghe
 • Membru – prof. Reit Elena
 • Membru – prof. Ivan Marcel
 • Membru – prof. Bartos Mihaly
 • Membru – prof. Magdo Csaba

2.  Comisia de Evaluarea şi Asigurarea  Calităţii

 • Coordonator operativ –  Dir. Mihaela Cristina Lăutar
 • Responsabil comisie – Prof.Camelia C.Teodorescu
 • Membru – Prof.Raluca Davidescu
 • Membru – Prof. Ciubotaru Angelica
 • Membru – Prof.Gosman Ioana
 • Reprezentant Părinţi – Girnită Adriana
 • Secretar – Prof.Virva Mihaela-

3.  Comisia pentru Controlul Managerial Intern

 • Preşedinte Dir. Lăutar Mihaela Cristina
 • Responsabil raportări – Girniţă Adriana
 • Resp. compart. instructiv-educativ – prof. Teodorescu C. Camelia
 • Membru compart. instructiv-educativ – prof. Davidescu Raluca
 • Resp. compart. financiar -contabil – Girniţă Adriana
 • Resp. compart.adimistrativ – Aldea Ciprian
 • Resp. compart. secretariat – Scripa Delia
 • Secretar comisie – Scripa Delia

4.  Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii Palatului Copiilor Bv.

 • Responsabil prof. Teodorescu C.Camelia
 • Membru prof.Nedelcu Nicoleta
 • Membru prof. Pop Vasile
 • Membru Preda Silvia
 • Membru Grigorescu Simona

5.  Comisia de perfecţionare şi formare continuă

 • Responsabil – prof.Virva Mihaela
 • Membru – prof.Goşman Ioana
 • Membru – prof. Ciubotaru Angelica

6.  Comisia pentru Situaţii de Urgenta şi PSI

 • Responsabil – Prof.Cioacă Gheorghe
 • Membru – Scripa Delia
 • Membru – Ionescu Savina
 • Administrator Patrimoniu –  Aldea Ciprian

II. COMISII CU CARACTER TEMPORAR

Comisia pentru inventariere anuală a patrimoniului

 • Preşedinte – admin. Aldea Ciprian
 • Membru – prof.Cioaca Gheorghe
 • Membru – Cretoi Vasile -admin. financiar
 • Membru – Mărghidan Gloriande-adimn Financiar