Acasa   Comisie Control Managerial Intern

Comisie Control Managerial Intern

COMISIA CONTROL MANAGERIAL INTERN

PROGRAM DE DEZVOLTARE

  • Regulament

regulament – Comisie de coord,monit si indrumare_Palatul Copiilor Brasov
Cod de etica si conduita profestionala Palatul Copiilor si Elevilor Brasov

  • Lista codurilor compartimentelor

LISTA CODURI STRUCTURI

  • Componenţă şi responsabilităţi

a) Preşedinte Dir. Lăutar Mihaela Cristina
b) Responsabil comisie  – Girniţă Adriana, Contabil sef
c) Resp. compart. instructiv-educativ – prof. Teodorescu C. Camelia
d) Resp. compart. secretariat -administrator retea – Scripa Delia,secretar sef
e) Resp. compart. financiar contabil – Girniţă Adriana, Contabil sef
f) Resp. compart.administrativ – Aldea Ciprian,Administrator patrimoniu
g) Secretar comisie – Scripa Delia

  • manualul procedurilor

Manual de proceduri – Control intern – Palatul Copiilor Brasov

   • Dovezi şi statistici

CHESTIONAR 4.1 FINANCIAR -CONTABILITATE 2016
CHESTIONAR 4.1 secretariat 2016
CHESTIONAR 4.1 ADMINISTRATIV 2016
chestionar palat SCMI 2016
Macheta Anexa 4.2 Situatie sintetica autoevaluare 31.12.2016
Macheta Anexa 4.3 Raport anual SCIM 2 31.12
Macheta_SCMI Anexa 3 Situatie centralizatoare nou

  • Proceduri

PS-01 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor
PS-02 Procedura operationala intocmire registrul de riscuri
PS-03 raportari
PS-04 semnalarea neregularitatilor
PS-05 delegarea
PS-06 Etica-Integritate
PS-07 Continuitatea activitatii
PS-08 planificarea
PS-09 COMUNICARE
PS-10 supraveghere