Acasa   Comisie Control Managerial Intern

Comisie Control Managerial Intern

COMISIA CONTROL MANAGERIAL INTERN

PROGRAM DE DEZVOLTARE

    • Regulament

regulament – Comisie de coord,monit si indrumare_Palatul Copiilor Brasov
Cod de etica si conduita profestionala Palatul Copiilor si Elevilor Brasov

    • Lista codurilor compartimentelor

LISTA CODURI STRUCTURI

    • Componenţă şi responsabilităţi

Preşedinte Dir. Lăutar Mihaela Cristina
Responsabil raportări – Girniţă Adriana
Resp. compart. instructiv-educativ – prof. Teodorescu C. Camelia
Membru compart. instructiv-educativ – prof. Davidescu Raluca
Resp. compart. financiar -contabil – Girniţă Adriana
Resp. compart.adimistrativ – Aldea Ciprian
Resp. compart. secretariat – Scripa Delia
Secretar comisie – Scripa Delia

    • manualul procedurilor

Manual de proceduri – Control intern – Palatul Copiilor Brasov

PS-01 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor
PS-02 Procedura operationala intocmire registrul de riscuri
PS-03 raportari
PS-04 semnalarea neregularitatilor
PS-05 delegarea
PS-06 Etica-Integritate
PS-07 Continuitatea activitatii
PS-08 planificarea
PS-09 COMUNICARE
PS-10 supraveghere