Acasa   Cercuri   Cercul de Educatie Civica

Cercul de Educatie Civica

Atelierele de educaţie civică, desfăşurate în cadrul cercului  îmbină o serie de metode pedagogice prin care elevii sunt implicaţi pe toată durata atelierului. Se folosesc în decursul unei ore de curs-exprimată în 45 de minute la ciclul primar- materiale de factură vizuală, auditivă, materiale scrise şi jocuri de rol, astfel încât elevii să înţeleagă mult mai bine termenii abstracţi din cadrul acestei discipline. Elevilor li se acordă diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile, proiectele ce se remarcă prin originalitate şi spirit civic.De asemenea copiii au posibilitatea să participe la programe artistice cu ocazia sărbătorilor de Paşti, 8 Martie, 1 Iunie, în prezenţa părinţilor, a autorităţilor locale etcPe lângă activităţile la clasă elevii vor fi implicaţi în proiecte educaţionale şi vor participa la acţiuni având drept scop promovarea voluntariatului, a acţiunilor umanitare, de întrajutorare a celor aflaţi la nevoie.Lecţiile se desfăşoară fie în sala de clasă, fie prin deplasarea în mijlocul naturii. Realizăm excursii, drumeţii, vizionări de spectacole şi vizite la muzee şi case memoriale, precum şi participări la concursuri.
La baza întregii activităţi instructiv-educative desfăşurate în cadrul Cercului, stă întotdeauna un demers didactic riguros planificat, organizat şi aplicat în raport cu standardele curriculare de performanţă.
Educaţia pentru cetăţenie democratică se concentrează pe dezvoltarea cognitivă, socială şi afectivă ce adresează diferite dimensiuni ale cetăţeniei : legale, sociale, economice şi culturale cărora le corespund seturi de competenţe, principalele fiind :
   • Competenţe cognitive (cunoştinţe despre principii şi valori ale drepturilor omului şi cetăţeniei democratice) ;
   • Competenţe afective (aderenţa la principiile promovate de educaţia pentru cetăţenie democratică : libertate, egalitate, solidaritate) ;
   • Competenţe participative (capacităţi de implicare şi acţiune nemijlocită, cooperare, soluţionare de conflicte etc).

  Modalităţile de realizare sunt atractive pentru elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţilor de interacţiune dintre aceştia şi lumea înconjurătoare.


Prof. Nicoleta Nedelcu

 

 • Luni:14-16 / 16-18 
 • Marti:14-16 / 16-18 / 18-19
 • Miercuri:15-17 / 17-19
 • Joi:14-16 / 16-18 / 18-19
 • Vineri:9-11 / 11-13 / 13-15
 • Sambata:-
 • Duminica:-

Activitatea în cadrul Cercului se desfăşoară cu 9 grupe, alcătuite pe categorii de vârstă; o grupă este formată din copii preşcolari iar restul de 8 grupe din elevi ai ciclului primar. Fiecare grupă conţine un număr cuprins între 10 şi 26 de elevi.

Galerie FOTO