Acasa   Cercuri   Cercul de Balet si Dans Modern

Cercul de Balet si Dans Modern

Oferta educationala este accesibilă şi unitară pentru toţi copiii înscrişi la activitatea Cercului de Balet şi Dans Modern, dar aplicarea ei se va face cu respectarea particularităţilor individuale, vârstei şi nivelului de dezvoltare ale fiecarui copil. Raportându-ne la influenţele pe care familia, şcoala, mediul social, le exercită asupra copilului. Efectul formativ va conţine parametri diferiţi de dezvoltare şi exprimare, orientând în detaliu aspectele şi conţinutul pregătirii. Echipele formate în cadrul clasei de ballet şi dans modern sunt participante în Festivaluri naţionale, internaţionale, activităţi mondene, parade, filmări.Oferta cercului este armonizata pe coordonatele:„INSTRUIRE – EDUCAŢIE – FORMARE – INTEGRARE”, cuprinde MIJLOACE şi CONŢINUTURI cu caracter educaţional şi rol integrativ bine definit.

Cercului de BALET şi DANS MODERN se păstrează de la înfiinţarea Palatului Copiilor.
Procesul de pregătire programat, se desfăşoară etapizat, vizând urmatoarele laturi importante pentru dezvoltarea personalităţii copiilor:

  • 1. – INFORMAŢIONALĂ, de însuşire a cunoştinţelor, de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor motrice;
  • 2. – PREGĂTIREA FIZICĂ, necesară îmbunătăţirii Calităţilor motrice generale şi
   specifice, de armonizare a dezvoltării corporale, de combatere a stresului;
  • 3. – EDUCAŢIONALĂ, ce vizează însuşiri psiho-comportamentale adecvate, de formare a Competenţelor generale şi vocaţionale cu rol integrativ în activitatea desfăşurată şi în viaţa socială.
Din acest motiv, Scopul activităţii Cercului este orientat în doua direcţii:

  • 1. – al petrecerii timpului liber într-un mod plăcut şi eficient, prin realizarea unor programe atractive şi variate, folosind ca mijloc de bază, jocul şi întrecerea, concomitent urmărindu-se organizarea activităţii individuale şi de grup;
  • 2. – al formării şi perfecţionării abilităţilor necesare participării la acţiuni educative de natură cultural artistică şi sportivă, de creştere a capacităţii competiţionale şi obţinerii de performanţe.

PROCESUL DE PREGĂTIRE cuprinde o serie de mijloace, procedee şi metode selecţionate, de acţiuni şi tehnici didactice dirijate, cu scopul pregătirii copilului, în domeniul activităţii preferate, de formare a unor competenţe generale şi speciale cu aplicabilitate practică şi însuşiri competitive.


Prof. Daniela Popa

 

 • Luni:-
 • Marti:         16-18 / 18-20
 • Miercuri:    16-18 / 18-20
 • Joi:            12-14 Colegiul Mircea Cristea
 • Vineri:        16-18 / 18-20
 • Sambata:   16-18 / 18-20
 • Duminica: -

Galerie FOTO