Acasa   Activitatea Comisiei pentru formarea si promovarea imaginii Palatului Copiilor Bv.

Activitatea Comisiei pentru formarea si promovarea imaginii Palatului Copiilor Bv.

 

  • Promovarea imaginii Palatului Copiilor Braşov în cadrul comunității locale, la nivel județean, naţional, internațional;
  • Întocmirea, prezentarea și difuzarea de materiale informative în vederea unei bune informări și orientări ce privește inscrierile la cercuri.
  • Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional.
  • Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii elevilor, părinţilor şi ai partenerilor locali, ISJ Braşov.
  • Promovarea unor proiecte educative interdisciplinare judeţene, interjudetene, nationale si internationale.
  • Promovarea unor proiecte educaţionale in parteneriate cu alte unităţi şcolare (şcoli,licee,Palate şi Cluburi ale Copiilor din judeţ şi din ţară.

PLAN DE ACTIVITĂȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

 • Realizarea ofertei educaționale a Palatului Copiilor Braşov.
 • Termen: 24.09.2017 – REALIZAT
 •  Diseminare prin broșuri – pliante atât la nivel instituțional, local, parteneriatelor școlare, pe site-ul și paginii de Facebook a unităţii şcolare etc.
 • Termen: 24.09.2017 – REALIZAT
 • Reactualizarea broșurii ”Palatul Copiilor Braşov”, format A5, pentru anul şcolar 2017 – 2018 care cuprinde informaţii utile şi oferta educaţională ;
 • Termen: 24.09.2017 – REALIZAT
 • Prezentarea cercurilor în format mpeg4 (video), cuprinzând informații și fotografii referitoare la activitatea din cadrul orelor de curs , de la evenimente educaţionale deosebite (concursuri , expoziţii ) a fost postată pe YouTube în vederea promovării ofertei educaționale a Palatului Copiilor Braşov
 • Termen :pe tot parcursul anului şcolar
 •  Reactualizarea informaţiilor de pe: site-ul < palatulcopiilorbrasov.ro> , pagina Facebook a unitătii şcolare.
 • Termen : pe tot parcursul anului şcolar
 •  Reactualizarea tuturor panourilor de informare/ diseminare din unitatea şcolara.Termen: pe tot parcursul anului şcolar
 • Realizarea Revistei Palatului Copiilor Braşov( ISSN 2501-8566/ ISSNL 2501-8566)
 • Termen:  număr nou la fiecare 3 luni.